Maine Coon ‑pen­tu­ja / Kittens

Pentuei­demme van­hem­mat ovat laa­jalti ter­veystutkit­tu­ja. Sydängeen­itestin lisäk­si ultra­amme sään­nöl­lis­es­ti sydä­men ja munuaiset, kuvaamme lonkat ja otamme veriteste­jä (HCM, veriryh­mä, FIV, FeLV, SMA). 

FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor & Genewa Real Love*RU
FI*A’Dreams MC Red Bachelor

Meil­lä on pentuja! 

KAIK­KI PEN­NUT OVAT VARATTUJA!

Tälle vuodelle toiveis­sa vielä yksi coonipentue, jota odotamme syn­tyväk­si toukoku­us­sa 2021!

Meil­lä on pen­tu­ja kahdes­ta yhdis­telmästä. Molem­pi­en pen­tu­jen isä on Ran­skan tuon­timme CH Oth­el­lo de la Fierté du Maine.

E‑PENTUE synt 19.2.2021
Emä: GIC Katie For­est Pearl*RU
2 puna­ho­peatab­by urosta + 4 hopeak­ilpikon­natab­by naarasta

F‑PENTUE synt 23.2.2021
Emä: CH FI*A’Dreams MC Delilah
1 sin­isavuk­ilpikon­na naaras + 1 hopeak­ilpikon­natab­by naaras

E‑pennut 1 vko
F‑pennut 1 vrk

Pen­tu­jen isä:

CHAM­PI­ON
Oth­el­lo de la Fierté du Maine

Ran­skan tuonti

MCO as 22, Sini-hopea tab­by uros
Born 15.6.2018

Isä: Joe des Coons de Vir­gan
Emä: Nefer­ti­ti du Doll Maine blue

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN­TUL­TRA NOR­MAALI
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI
HCM-DNA N/N
FeLV (KISSALEUKOOSI) negati­ivi­nen
FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negati­ivi­nen
VERIRYH­MÄ A
LONKAT — 1/1

Pentuei­den emät 

Tarkem­mat tiedot emistä ja kuvia löy­tyy sivul­tamme Maine coon/Kissani

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Suomen Kissali­iton Vuo­den 2020 siitosnaaras sija 2. (kat­e­go­ria 2)
Suomen Rotukissay­hdis­tys Ryn Vuo­den 2021 siitosnaaras sija 1. (kat­e­go­ria 2)

CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Pen­tu­ja toiveis­sa Toukoku­un lopus­sa 2021

Tarkem­mat tiedot van­hem­mista löy­tyvät sivul­ta Kissamme/Maine coon

PEDI­GREE

Tämän yhdis­telmän mah­dol­liset värit:

UROKSET

hopeatabby/tiikeri, mus­ta, sini­nen, ruskeatabby/tiikeri, sinitabby/tiikeri, mus­tasavu, sin­isavu, sinihopeatabby/tiikeri

NAARAAT

kilpikon­na, sinikilpikon­na,  kilpikonnatabby/tiikeri, sinikilpikonnatabby/tiikeri, hopeak­ilpikon­na, sini­ho­peak­ilpikon­na, hopeakilpikonnatabby/tiikeri, sinihopeakilpikonnatabby/tiikeri

 

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bachelor 
Pan­do­ra Real Love*RU

AIKAISEM­MAT FI*A’DREAMS MAINE COON PENTUEET

D‑pentue synt 11.9.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Mostlycat’s Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

 

SUPREME CHAM­PI­ON FI*Mostlycats Mr Milky Way
GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU
FI*A’Dreams MC Divo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Dynamo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Delilah 7 weeks
FI*A’Dreams MC Diana 7 weeks
FI*A’Dreams MC Duchess 7 weeks
D‑pentue 7 viikkoa

C‑pentue synt 5.6.2019

Isä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Alexandr

Emä: CHAM­PI­ON FI*Mahtitassun MikäEt­tei?

CH FI*A’Dreams MC Alexandr
CH FI*Mahtitassun MikäEttei?
CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Cae­sar 4.10.2020
FI*A’Dreams MC Cassius
FI*A’Dreams MC Cruz
FI*A’Dreams MC Caesar
C‑pentue

B‑pentue synt 3.2.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Most­ly­cats Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor — puna­ho­peatab­by uros

A‑pentue synt 7.12.2017

Isä:SUPREME CHAM­PI­ON Olaf Junior Kaprysowo*PL
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

FI*A’Dreams MC Aga­fon — punatab­by uros

CH FI*A’Dreams MC Alexan­dr-punatab­by uros

FI*A’Dreams MC Anisim- punatab­by uros

GIC FI*A’Dreams MC Artemiy-kilpikon­natab­by uros

FI*A’Dreams MC Anfisa-kilpikon­natab­by naaras

FI*A’Dreams MC Anton­i­na-kilpikon­natab­by naaras

CH FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja-kilpikon­natab­by naaras

 

Pen­nut 12 vko

27.1.2019 Hämeen­lin­na

FI*A’Dreams MC Alexan­dr valmis­tui Championiksi

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN & MUNUAISET ULTRAT­TU TER­VEET (1/19)
SYDÄN GEEN­ITETESTI HCM-DNA N/N
FeLv/FiV NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ  A
LONKAT KUVAT­TU
- oikea 0, vasen 1

Hämeen­lin­na 26.1.2019 
FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja EX 1 CAC

13 kk ikäiset Cham­pi­on vel­jek­set Artemiy & Alexandr

Scan­di­na­vian Win­ner show  Turku 13.4.2019
FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CACIB
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON

Pen­nut 10vko

FI*A’Dreams MC Artemiy, 7 kk
Ker­a­va Int Cat Show 15.7.2018  EX 1 BIV tot NOM

FI*A’Dreams MC Alexn­dr, 9 kk
Asko­la Int Cat Show 30.9.2018
EX 1 BIV NOM

27.10.2018 FIFe World Cat Show 2018 Tampere

FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CAC and he is now CHAM­PI­ON

He is only 10 months old! 
(CAC’s pos­si­ble to get start­ing age of 10 months)

FI*A’Dreams MC Alexan­dr 
15.12.2018 Van­taa EX 1 CAC
16.12.2018 Van­taa EX 1 CAC