Maine Coon ‑pen­tu­ja / Kittens

Kissamme ja koiramme ovat osa per­het­tämme. Kas­vatamme pien­imuo­tois­es­ti Maine coone­ja sekä kääpiöpin­sere­itä. Pen­tumme kas­va­vat koirap­er­heen vilkkaan arjen keskel­lä ja ne tot­tuvat pien­estä pitäen hoito­toimen­piteisi­in kuten turk­in­hoitoon (pesu, har­jaus) sekä kyn­sien leikku­useen. Pen­nut eivät kas­va eril­li­sis­sä tilois­sa vaan osana per­heemme arkea. 

Pentuei­demme van­hem­mat ovat laa­jalti ter­veystutkit­tu­ja. Sydängeen­itestin lisäk­si ultra­amme sään­nöl­lis­es­ti sydä­men ja munuaiset, kuvaamme lonkat ja otamme veriteste­jä (HCM, veriryh­mä, FIV, FeLV, SMA). 

Pen­nut luovu­tamme 14 viikon iästä alka­en. Luovutet­taes­sa pen­tu on kah­teen ker­taan rokotet­tu, Kissali­it­toon rek­isteröi­ty sekä tun­nis­tus­merkit­ty. Pen­tu saa mukaansa kat­ta­vat ruok­in­ta- ja hoito-ohjeet sekä pen­tu­paketin. Kas­vat­ta­jan elinikäi­nen tuki kaikissa asiois­sa on tietenkin itses­tään selvyys.

Kissalamme on rek­isteröi­ty FiFeen (Fed­er­a­tion Inter­na­tionale Feline) ja Suomen Kissali­it­toon. Lisäk­si olemme jäseniä Suomen Maine Coon ‑kissat Ry:ssä, SuRoK:issa (Suomen Rotukissa yhd) sekä Ery-Syd:issä (Eteläi­nen Rotukissayhdistys).

Kisso­jemme sekä pen­tu­jemme elämään voi halute­saan tutus­tua myös henkilöko­htaisen FB profi­ili­ni alta jos­sa on julk­isia albumei­ta kissoillemme, koir­illemme sekä pentueille.

Mar­ja-Leena Kurvi­nen in FB

Kas­vat­ta­jae­sit­te­ly Maine coon ‑lehti 2/2022

sivu 1
sivu 2
sivu 3
sivu 4
I‑pentue 9 vkoa (Juhan­nus 2022)
G‑pennut 6 vkoa 18.9.2021
E ja F‑pentueet Toukokuu 2021
FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor & Genewa Real Love*RU

Kissan­pen­tumme kas­va­vat osana per­het­tämme joten ne tot­tuvat koiri­in pien­estä pitäen. 

9 viikon ikäi­nen FI*A’Dreams MC Kar­ma Kamil­la 9 vkoa ja mäyräkoiramme Torsti (Tam­mikuu 2023)
8 viikon ikäi­nen FI*A’Dreams MC Kia Kadence ja dober­man­nimme Jare (Tam­mikuu 2023)

Pentue odotet­tavis­sa noin 4.4.2023

Tämän pentueen odotet­tavis­sa ole­va väri­maail­ma on pojil­la punaista ja cre­meä, hopeal­la tai ilman ja kuvioil­la tai ilman.
Tytöt ovat kilpikon­nia, hopeal­la tai ilman ja kuvioil­la tai ilman.
 
 
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
Guer­lain Real Love*RU, ” Alex”

Isä: CH Hon­ey­Dev­il Ice Bear
Emä: Coon’s House of Blue Mist Wild Chateau de Lacquy

Breed­er Julia Vasilue­va, Russia

Synt 18.11.2018

MCO ns, mustasavu

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  
MUNUAISUL­TRA NORMAALI 

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  NOR­MAALIT (vasen & oikea)

NÄYT­TE­LYT

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

FI*A’DREAMS MC DELILAH, “Laila”

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Mostlycats Mr Milkyway

Emä: SUPREME CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Syn­tynyt 11.9.2019

MCO ds 22, puna­hopetab­by naaras

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA — NOR­MAALI (12.8.2022 ja 11.9.2020)
MUNUAISUL­TRA — NOR­MAALI  (11.9.2020)

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  1–2

NÄYT­TE­LY­TU­LOK­SET

INTER­NA­TION­AL CHAMPION 

Sen jäl­keen 1 x CAGCIB

Pentue odotet­tavis­sa noin 7.4.2023

Tästä yhdis­telmästä voimme saa­da mon­en­laista väriä. Mus­taa, sin­istä, punaista, cre­meä, kilpikonnia.

Hopeal­la tai ilman ja kuvioil­la tai ilman.

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
Guer­lain Real Love*RU, ” Alex”

Isä: CH Hon­ey­Dev­il Ice Bear
Emä: Coon’s House of Blue Mist Wild Chateau de Lacquy

Breed­er Julia Vasilue­va, Russia

Synt 18.11.2018

MCO ns, mustasavu

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  
MUNUAISUL­TRA NORMAALI 

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  NOR­MAALIT (vasen & oikea)

NÄYT­TE­LYT

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

FI*A’Dreams MC Glam­our, “Miina”

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor
Emä: Pan­do­ra Real Love*RU

Syn­tynyt 3.8.2021

MCO f 22, kilpikon­natab­by naaras

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  (16.12.2022)
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI (16.12.2022) 

HCM geen­itesti  HCM/N 

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

VERIRYH­MÄ A

LONKAT kuvat­tu tam­mikuu 2023 (lausut­ta­vana USAssa)

NÄYT­TE­LYT

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

Sen jäl­keen 4 x CAGCIB

PEDI­GREE

PAW­PEDS suku­taul­ulink­ki tulos­sa kun emokissa on lisät­ty sen tietokantaan…

AIKAISEM­MAT FI*A’DREAMS MAINE COON PENTUEET

K‑pentue synt 19.11.2022

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

MC Kat Kharis­ma, Kar­ma Kamil­la ja Khloe Kali­na 8 vkoa
MC Kia Kadence, King Kos­mos ja Kit Karen­za 8 vkoa

J‑pentue synt 20.7.2022

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: SUPREME CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

MC Jay­don, Jakobi­na & Jakhont 9 weeks in pic

I‑pentue synt 21.4.2022

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De la Fierte Du Maine*FR

Emä: Pan­do­ra Real Love*RU

Blue Ichi­ro, Ika­ia, Ilario, Ilya, Ianthi­na & Iboni 9 weeks in pic

H‑pentue synt 27.1.2022

Isä: CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Har­monie & Han­nah 10 weeks

G‑pentue synt 3.8.2021

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bachelor

Emä: Pan­do­ra Real Love*RU

Gam­bler, Gino, Gali­cia, Giana, Gil­da, Glam­our ja Gwenda 

E‑pentue synt 23.2.2021

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Fen­di ja Ful­da 14 vkoa

E‑pentue synt 19.2.2021

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Elmer ja Estor 14 vkoa
Estelle, Esca­da, Ebony, Esmer­al­da 14 vkoa

D‑pentue synt 11.9.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Mostlycat’s Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

 

FI*A’Dreams MC Divo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Dynamo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Delilah 7 weeks
FI*A’Dreams MC Diana 7 weeks
FI*A’Dreams MC Duchess 7 weeks
D‑pentue 7 viikkoa

C‑pentue synt 5.6.2019

Isä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Alexandr

Emä: CHAM­PI­ON FI*Mahtitassun MikäEt­tei?

CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Cae­sar 4.10.2020
FI*A’Dreams MC Cassius
FI*A’Dreams MC Cruz
FI*A’Dreams MC Caesar
C‑pentue

B‑pentue synt 3.2.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Most­ly­cats Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor — puna­ho­peatab­by uros

A‑pentue synt 7.12.2017

Isä:SUPREME CHAM­PI­ON Olaf Junior Kaprysowo*PL
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

FI*A’Dreams MC Aga­fon — punatab­by uros

CH FI*A’Dreams MC Alexan­dr-punatab­by uros

FI*A’Dreams MC Anisim- punatab­by uros

GIC FI*A’Dreams MC Artemiy-kilpikon­natab­by uros

FI*A’Dreams MC Anfisa-kilpikon­natab­by naaras

FI*A’Dreams MC Anton­i­na-kilpikon­natab­by naaras

CH FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja-kilpikon­natab­by naaras

 

Pen­nut 12 vko

27.1.2019 Hämeen­lin­na

FI*A’Dreams MC Alexan­dr valmis­tui Championiksi

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN & MUNUAISET ULTRAT­TU TER­VEET (1/19)
SYDÄN GEEN­ITETESTI HCM-DNA N/N
FeLv/FiV NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ  A
LONKAT KUVAT­TU
- oikea 0, vasen 1

Hämeen­lin­na 26.1.2019 
FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja EX 1 CAC

13 kk ikäiset Cham­pi­on vel­jek­set Artemiy & Alexandr

Scan­di­na­vian Win­ner show  Turku 13.4.2019
FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CACIB
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON

Pen­nut 10vko 

FI*A’Dreams MC Artemiy, 7 kk
Ker­a­va Int Cat Show 15.7.2018  EX 1 BIV tot NOM

FI*A’Dreams MC Alexn­dr, 9 kk
Asko­la Int Cat Show 30.9.2018
EX 1 BIV NOM

27.10.2018 FIFe World Cat Show 2018 Tampere

FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CAC and he is now CHAM­PI­ON

He is only 10 months old! 
(CAC’s pos­si­ble to get start­ing age of 10 months)

FI*A’Dreams MC Alexan­dr 
15.12.2018 Van­taa EX 1 CAC
16.12.2018 Van­taa EX 1 CAC

PEDI­GREE