Maine Coon ‑pen­tu­ja / Kittens

Kissamme ja koiramme ovat osa per­het­tämme. Kas­vatamme pien­imuo­tois­es­ti Maine coone­ja sekä kääpiöpin­sere­itä. Pen­tumme kas­va­vat koirap­er­heen vilkkaan arjen keskel­lä ja ne tot­tuvat pien­estä pitäen hoito­toimen­piteisi­in kuten turk­in­hoitoon (pesu, har­jaus) sekä kyn­sien leikku­useen. Pen­nut eivät kas­va eril­li­sis­sä tilois­sa vaan osana per­heemme arkea. 

Pentuei­demme van­hem­mat ovat laa­jalti ter­veystutkit­tu­ja. Sydängeen­itestin lisäk­si ultra­amme sään­nöl­lis­es­ti sydä­men ja munuaiset, kuvaamme lonkat ja otamme veriteste­jä (HCM, veriryh­mä, FIV, FeLV, SMA). 

Kaik­ki aikuiset kissamme ovat CHAMPIONeja.

 

Pen­nut luovu­tamme 14 viikon iästä alka­en. Luovutet­taes­sa pen­tu on kah­teen ker­taan rokotet­tu, Kissali­it­toon rek­isteröi­ty sekä tun­nis­tus­merkit­ty. Pen­tu saa mukaansa kat­ta­vat ruok­in­ta- ja hoito-ohjeet sekä pen­tu­paketin. Kas­vat­ta­jan elinikäi­nen tuki kaikissa asiois­sa on tietenkin itses­tään selvyys.

 

Kissalamme on rek­isteröi­ty FiFeen (Fed­er­a­tion Inter­na­tionale Feline) ja Suomen Kissali­it­toon. Lisäk­si olemme jäseniä Suomen Maine Coon ‑kissat Ry:ssä, SuRoK:issa (Suomen Rotukissa yhd) sekä Ery-Syd:issä (Eteläi­nen Rotukissayhdistys).

Kisso­jemme sekä pen­tu­jemme elämään voi halute­saan tutus­tua myös henkilöko­htaisen FB profi­ili­ni alta jos­sa on julk­isia albumei­ta kissoillemme, koir­illemme sekä pentueille.

Mar­ja-Leena Kurvi­nen in FB

Kas­vat­ta­jae­sit­te­ly Maine coon ‑lehti 2/2022

sivu 1
sivu 2
sivu 3
sivu 4
L‑pentue kesäkuu 2023
I‑pentue 9 vkoa (Juhan­nus 2022)
G‑pennut 6 vkoa 18.9.2021
E ja F‑pentueet Toukokuu 2021
K‑pentue 14 vkoa Helmikuu 2023

Kissan­pen­tumme kas­va­vat osana per­het­tämme joten ne tot­tuvat koiri­in pien­estä pitäen. 

9 viikon ikäi­nen FI*A’Dreams MC Kar­ma Kamil­la 9 vkoa ja mäyräkoiramme Torsti (Tam­mikuu 2023)
8 viikon ikäi­nen FI*A’Dreams MC Kia Kadence ja dober­man­nimme Jare (Tam­mikuu 2023)

Pentue toiveis­sa eloku­ulle (kiimaa odotellaan)

Tästä pentueesta on mah­dol­lista saa­da mon­en­laista väri­maail­maa:
punaista, cre­meä, sin­istä, mus­taa,  kilpikon­naa hopeal­la tai ilman ja kuvioil­la tai ilman.

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
SU MEILE DION, “Dio”

Isä: Su Meile Toruk Mak­to, MCO a

Emä: Su Meile Ula , MCO n 24

Synt 30.5.2022

MCO n 22, ruskeatab­by uros

Breed­er Audra Kuliese, Lithuania

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA — NOR­MAALI (16.12.2022)
MUNUAISUL­TRA — NOR­MAALI (16.12.2022)

HCM N/N

FeLV (kissaleukoosi) NEGATIIVINEN

FIV (kissan immuu­nika­to) NEGATIIVINEN

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  0/0
(Eri­no­maiset lonkat)

POL­VET TER­VEET 0/0

CHAM­PI­ON

FI*A’DREAMS MC FUL­DA, “Hul­da”

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine

Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Syn­tynyt 23.2.2021

MCO gs 22, sinikilpikon­na­ho­peatab­by naaras

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA — NOR­MAALI 20.6.2022
MUNUAISUL­TRA — NOR­MAALI  20.6.2022

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (kissaleukoosi) NEGATIIVINEN

FIV (kissan immuu­nika­to) NEGATIIVINEN

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  1–1

NÄYT­TE­LY­TU­LOK­SET

CHAM­PI­ON 

Sen jäl­keen 1 x CACIB

Pentue toiveis­sa heinäku­ulle 2024 (kiimaa odotellaan)

Tästä pentueesta odotet­tavis­sa mus­taa ja sin­istä, hopeal­la tai ilman ja kuvioil­la tai ilman.

9 kk
2 v

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
SU MEILE DION, “Dio”

Isä: Su Meile Toruk Mak­to, MCO a

Emä: Su Meile Ula , MCO n 24

Synt 30.5.2022

MCO n 22, ruskeatab­by uros

Breed­er Audra Kuliese, Lithuania

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA — NOR­MAALI (12.10.2023)
MUNUAISUL­TRA — NOR­MAALI (16.12.2022)

HCM DNA — N/N

SMA DNA — N/N

FeLV (kissaleukoosi) NEGATIIVINEN

FIV (kissan immuu­nika­to) NEGATIIVINEN

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  0/0
(Eri­no­maiset lonkat, Paw­peds Ruotsi

POL­VET  TER­VEET (0/0)

NÄYT­TE­LYT

INTER­NA­TION­AL CHAMPION

2 x BIV, NOM

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
FI*A’DREAMS BLUE IBONI, “Boo”

Isä: CH Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: IC Pan­do­ra Real Love*RU

Synt 21.4.2022 MCO as (sin­isavu)

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA — NOR­MAALI (14.3.2024)
MUNUAISUL­TRA — NOR­MAALI (14.3.2024)

HCM DNA —  N/HCM

SMA DNA —  N/N

FeLV (kissaleukoosi) NEGATIIVINEN

FIV (kissan immuu­nika­to) NEGATIIVINEN

VERIRYH­MÄ A

LONKAT   MILD
(pieniä muu­tok­sia, OFA USA)

POL­VET  TER­VEET (0/0)

NÄYT­TE­LYT

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
3  x BIV, 2 x NOM, BIS

AIKAISEM­MAT FI*A’DREAMS MAINE COON PENTUEET

P‑pentue synt 5.2.2024

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Su meile Dion*LV

Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Pan­do­ra Real Love*RU

FI*A’Dreams Prince Pur­ple Rain, Princess Pra­da, Prince Pablo, Prince Pre­ston ja Princess Perdi­ta 10 vkoa

O‑pentue synt 13.9.2023

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Su meile Dion*LV

Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Glamour

FI*A’Dreams Ocean Orlan­do, Oz Ozzie, Ombra Odelia, Onyx Oberon, Ola Olliv­er ja Oca Oca­ri­na 13 vkoa

N‑pentue synt 28.8.2023

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON  Su meile Dion*LV

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Fulda

FI*A’Dreams Nordic Nova, Nic Navar­ro, Nim­ble Nyx, Nordic Neme­sis, Nobel Nox ja Nada Nadine 14 vko

M‑pentue synt 27.8.2023

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Harmony

Tämä pentue syn­tyi ja kas­vaa sijoi­tuskodis­sa Tammisaaressa.

Mio Moon 7 vkoa
Macho Mas­ter 7 vkoa
Mr Mer­lin 7 vkoa
Mec Medeiah 7 vkoa
Madam Min­nie 7 vkoa
Mar­vel­lous Mae 7 vkoa

L‑pentue synt 7.4.2023

Isä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Glamour

FI*A’Dreams MC Lord Lexus, Lady Lol­lipop, Lord Lion­heart, Lord Lancelot, Lady Lav­ina, Lord Leonar­do ja Lady Leonore 10 weeks in pic

K‑pentue synt 19.11.2022

Isä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Fulda

Kit Karen­za, Kia Kadence, Kat Kharis­ma, Khloe Kali­na, King Kos­mos ja Kar­ma Kamil­la 14 vkoa

J‑pentue synt 20.7.2022

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä: SUPREME CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

MC Jay­don, Jakobi­na & Jakhont 9 weeks in pic

I‑pentue synt 21.4.2022

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De la Fierte Du Maine*FR

Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Pan­do­ra Real Love*RU

Blue Ichi­ro, Ika­ia, Ilario, Ilya, Ianthi­na & Iboni 9 weeks in pic

H‑pentue synt 27.1.2022

Isä:  INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Guer­lain Real Love*RU

Emä:  INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Har­monie & Han­nah 10 weeks

G‑pentue synt 3.8.2021

Isä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bachelor

Emä:  INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Pan­do­ra Real Love*RU

Gam­bler, Gino, Gali­cia, Giana, Gil­da, Glam­our ja Gwenda 

E‑pentue synt 23.2.2021

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah

Fen­di ja Ful­da 14 vkoa

E‑pentue synt 19.2.2021

Isä: CHAM­PI­ON Oth­el­lo De La Fierte Du Maine*FR

Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Elmer ja Estor 14 vkoa
Estelle, Esca­da, Ebony, Esmer­al­da 14 vkoa

D‑pentue synt 11.9.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Mostlycat’s Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

 

FI*A’Dreams MC Divo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Dynamo 7 weeks
FI*A’Dreams MC Delilah 7 weeks
FI*A’Dreams MC Diana 7 weeks
FI*A’Dreams MC Duchess 7 weeks
D‑pentue 7 viikkoa

C‑pentue synt 5.6.2019

Isä: CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Alexandr

Emä: CHAM­PI­ON FI*Mahtitassun MikäEt­tei?

CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Cae­sar 4.10.2020
FI*A’Dreams MC Cassius
FI*A’Dreams MC Cruz
FI*A’Dreams MC Caesar
C‑pentue

B‑pentue synt 3.2.2019

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON FI*Most­ly­cats Mr Milky Way
Emä: INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor — puna­ho­peatab­by uros

A‑pentue synt 7.12.2017

Isä:SUPREME CHAM­PI­ON Olaf Junior Kaprysowo*PL
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

FI*A’Dreams MC Aga­fon — punatab­by uros

CH FI*A’Dreams MC Alexan­dr-punatab­by uros

FI*A’Dreams MC Anisim- punatab­by uros

GIC FI*A’Dreams MC Artemiy-kilpikon­natab­by uros

FI*A’Dreams MC Anfisa-kilpikon­natab­by naaras

FI*A’Dreams MC Anton­i­na-kilpikon­natab­by naaras

CH FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja-kilpikon­natab­by naaras

 

Pen­nut 12 vko

27.1.2019 Hämeen­lin­na

FI*A’Dreams MC Alexan­dr valmis­tui Championiksi

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN & MUNUAISET ULTRAT­TU TER­VEET (1/19)
SYDÄN GEEN­ITETESTI HCM-DNA N/N
FeLv/FiV NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ  A
LONKAT KUVAT­TU
- oikea 0, vasen 1

Hämeen­lin­na 26.1.2019 
FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja EX 1 CAC

13 kk ikäiset Cham­pi­on vel­jek­set Artemiy & Alexandr

Scan­di­na­vian Win­ner show  Turku 13.4.2019
FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CACIB
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON

Pen­nut 10vko 

FI*A’Dreams MC Artemiy, 7 kk
Ker­a­va Int Cat Show 15.7.2018  EX 1 BIV tot NOM

FI*A’Dreams MC Alexn­dr, 9 kk
Asko­la Int Cat Show 30.9.2018
EX 1 BIV NOM

27.10.2018 FIFe World Cat Show 2018 Tampere

FI*A’Dreams MC Artemiy EX 1 CAC and he is now CHAM­PI­ON

He is only 10 months old! 
(CAC’s pos­si­ble to get start­ing age of 10 months)

FI*A’Dreams MC Alexan­dr 
15.12.2018 Van­taa EX 1 CAC
16.12.2018 Van­taa EX 1 CAC

PEDI­GREE