Uutiset/News 2020

Helsin­ki 11.12.2020

GIC Katie For­est Pearl*RU kol­man­nen ker­ran sydänul­trat­tu terveeksi. 

Turku Int Cat­shows 21.11.2020

We have new
GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON (GIC)
FI*A’Dreams MC Artemiy, “HD”
(SC Olof Junior Kaprysowo*PL & GIC Katie For­est Pearl*RU)

FI*A’Dreams MC Cae­sar, “Mat­ti”
(CH FI*A’Dreams MC Alexn­dr-CH FI*Mahtitassun MikäEttei?)
CH EX 1 CACIB
CH EX 1 CACIB
FI*A’Dreams MC Dynamo, “Karvi­nen”
(SC FI*Mostkycats Mr Milky Way-GIC Katie For­est Pearl*RU)
OPEN EX 2
OPEN EX 1 CAC
HD
Mat­ti

Lop­pu­vuo­den Maine coon pentueet

Syksyn huonot uutiset jatku­vat. Ewan pen­nut syn­tyivät viikon etu­a­jas­sa, eivätkä selvinneet.

Nyt toivomme että tiineek­si ultra­tun Lailan pentue onnis­tuu.
Se on odotet­tavis­sa Jouluku­un puo­livälis­sä jos Luo­ja täl­lä ker­taa meille pen­tu­ja soisi.

Tallinn, Eston­ian Win­ner show 24.10.2020

ADB Win­ner JR CH EX 1 CQ BM 1 CACIB BOB EE W‑20
ADB Jade VET EX 1 CQ BF 2 BOB-VET EE VW-20
BIS 2 VET (in the age of 12 years)
ADB Riva CH EX 1 CQ BF 3 CACIB
ADB Regent OPEN EX 2 CQ
ADB Tico VET EX 2 CQ VET-CAC EE VCH

Ver­mo cat­shows 3.10. & 4.10.

Ver­mo 4.10.
GIC Katie For­est Pearl*RU EX 1 CACS BIV (värin paras)
CH FI*A’Dreams MC Delilah EX 1 CACIB
FI*A’Dreams MC Cae­sar EX 1 CAC CHAM­PI­ON
 
Ver­mo 3.10.
GIC Katie For­est Pearl*RU EX 1 CACS
CH FI*A’Dreams MC Delilah EX 2
FI*A’Dreams MC Cae­sar EX 1 CAC
FI*A’Dreams MC Dynamo EX 2

In Memo­ri­am Sant Kre­al Jahkhont, “Hiro” 1.3.2013–3.10.2020

Meitä kohtasi suuri suru kun lau­man­jo­hta­ja koiramme kuoli äkil­lis­es­ti sydänko­htauk­seen (kar­diomy­opathia) toivut­tuaan juuri suures­ta niskaleikkauksesta.

Hiron tapaus

Dober­man­nimme Hiro alkoi ontu­maan kevääl­lä 2019. Kävimme ensin orto­pe­dil­la joka lähet­ti mei­dät neu­rolo­gin jut­tusille kun rönt­genku­vis­sa näkyi muu­tok­sia niskas­sa. Eläin­sairaala Ais­tis­sa Hiron mag­neet­tiku­vat­ti­in ja syyk­si oireisi­in löy­tyi dober­man­neille tyyp­illi­nen sairaus Wob­b­lerin syn­d­rooma sekä sen aiheut­ta­mat kak­si välilevy­tyrää. Reilu vuosi selvit­ti­in kon­ser­vati­ivisel­la hoidal­la eli lepo ja lääk­i­tys tarvit­taes­sa. Eloku­us­sa 2020 Hiron voin­ti huononi selvästi ja hakeuduimme taas Ais­ti­in Sig­i­tas Ciz­in­auskasin vas­taan­otolle. Hiro mangeet­tiku­vat­ti­in uud­estaan ja oirei­den syyk­si pal­jas­tu­i­v­at samat kak­si välilevy­tyrää, suurem­pi ja pienem­pi väleis­sä C5‑6 ja 6–7. Päädy­imme leikkauk­seen. Niskaleikkaus on suurelle koiralle iso oper­aa­tio ja haas­teena on mm kivun hoito. Hiro leikat­ti­in 24.8. Koti­hoitoon Hiro pääsi 25.8. Muu­ta­man päivän Hiro oli hyvin jaloil­laan, mut­ta 29.8. voin­ti rom­ahti ja koira oli jala­ton neljä pitkää päivää. Kävimme sun­nun­taina 30.8. nestey­tyk­sessä ja rakon tyh­jen­nyk­sessä päivystyk­sessä. 2.9. Hiro nousi jaloilleen ja siitä läh­tien toipumi­nen on sujunut hienosti. 

Hiron tari­nan voi lukea Eläin­sairaala Aistin Face­book seinältä jos­sa se on syysku­un poti­lastapaus.
https://www.facebook.com/elainsairaalaaisti/

3,5 viikkoa leikkauksesta

Tallinn Int, Esto­nia 20.9.2020

We have new Inter­na­tion­al Champion!

A’dreams Black Regent OPEN EX 1 CQ BM 2 res-CACIB will be CACIB — C.I.B.

Lahti group­show 19.9.2020

A’dreams Black Oskar CH EX 1 CQ BM 1 BOB

Tuus­nie­mi group­show 19.9.2020

A’dreams Black Win­ner JR CH EX 1 CQ BM 1 BOB BIG 4
A’dreams Black Luxus PUP­PY 1. HP BOB-PUP­PY

Har­ju­maa, Esto­nia 13.9.2020

A’dreams Black Fria Fer­ence CH EX 1 CQ BF 1 CAC BOB EE CH

Helsin­ki Int 12.9.2020

A’dreams Black Oskar CH EX 1 CQ BM 1 CACIB BOB
A’dreams Black Win­ner JR CH EX 3 CQ BM 4

Por­voo All breeds 13.9.2020

A’dreams Black Leonore PUP­PY 1. HP BOS-PUP­PY
A’dreams Black Win­ner JR CH EX 2 CQ BM 3
A’dreams Black Shi­ra VET EX 1 CQ BF 3 BOB-VET

Helsin­ki Pup­pyshow 6.9.2020

A’dreams Black Luxus 1. HP BOS

Joen­suu group­show 5.9.2020

A’dreams Black Win­ner JR CH EX 1 CQ BM 1 BOB BIG 1 BIS 1

A’dreams Black Caram­ba JUN EX 1 CQ BF 2 res-CAC

Karkki­la 2 x cat­show 5.9.

FI*A’Dreams MC Delilah
Show 1. EX 1 CAC BIV   CHAM­PI­ON
Show 2
. EX 1 CACIB

Genewa Real Love*RU
Show 1. EX 1 CAGCIB
Show 2. EX 1 CAGCIB

Ver­mo cat­show 29.8.

FI*A’Dreams MC Cae­sar EX 1 CAC
FI*A’Dreams MC Dynamo EX 2

Haap­salu, Esto­nia 29.8.–30.8.

A’dreams Black Kiwi 
29.8. BOB-PUP­PY
30.8. BOB-PUP­PY

 

Tallinn Inter­na­tion­al Cat­shows 22.8. and 23.8.

Katie For­est Pearl*RU
22.8. EX 1 CAGCIB
23.8. EX 1 CAGCIB NOM
GRAND INTER­NA­TION­AL CHAMPION

 

FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor
22.8. EX 1 CACIB 
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
23.8. EX 1 CAGCIB

 

Genewa Real Love*RU
22.8. EX 1 CACIB
23.8. EX 1 CACIB
INTER­NA­TION­AL CHAMPION

 

FI*A’Dreams MC Delilah
22.8. EX 1 CAC
23.8. EX 1 CAC

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Red Bachelor
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Genewa Real Love*RU
FI*A’Dreams MC Delilah

IDS Tallinn, Estonia

Badamtam’s Zecchi­no

15.8. BOB-BABY

16.8. BOB-BABY

IDS Druskininkai, Lithuania 

A’dreams Black Lara
7.8.  BOB-PUP­PY
8.8. BOB-PUP­PY
9.8. BOB-PUP­PY

A’dreams Black Love 6 kk

Uusi per­heen­jäsen

Koro­nan takia odotus venyi pitkäk­si mut­ta vih­doin saimme Kissyn kotiin! 

Pan­do­ra Real Love*RU, “Kissy“
Synt 25.12.2019
MCO as, sin­isavu naaras

26.7.2020 New Junior Champion

A’dreams Black Celia

Ogre, Latvia 18.7.2020 JUN EX 1 CQ JUN-CAC BF 4
Tallinn, Esto­nia 25.7.2020 JUN EX 1 CQ BF 1 JUN-CAC BOB-JUN BOB BIG 1
Tallinn, Esto­nia 26.7.2020 
JUN EX 1 JUN-CAC BF 1 BOB-JUN BOB
EE & LV JCH

IN MEMO­RI­AM

KES­KI-MAAN HIIDEN­PEIKKO, “Lee­vi”

2.11.2006 — 5.6.2020

Lithuan­ian Int shows 6.–8.3.2020

Lithua­nia Int 8.3.2020

ADB Win­ner JR BOS
ADB Dura­cell BOB-VET
ADB Kar­ma BOS-VET

Lithuan­ian Win­ner 7.3.2020

ADB Win­ner JR CH EX 1 BOB, CACIB, LT W‑20
ADB Xcell CH EX 2 res-CACIB
ADB Oskar CH EX 4
ADB Edi­na  VET EX 1 BOB-VET, LT VW-20
ADB Kar­ma VET EX 2
ADB Jade VET EX 3

Vil­na, Lithua­nia Int 6.3.2020

ADB Win­ner JR BOB
ADB Kar­ma BOB-VET, LT VCH
ADB Dura­cell BOS-VET

Siun­tio Int Cat Show 7.3.2020

Katie For­est Pearl*RU IC EX 1 CAGCIB

FI*A’Dreams MC Red-Bach­e­lor CH EX 1 CACIB

FI*A’Dreams MC Dynamo Kit­tens 4–7 months EX 1 BIV tot

FI*A’Dreams MC Delilah Kit­tens 4–7 moths EX 2

Hämeen­lin­na Int Cat Shows 25.–26.1.2020

25.1.
FI*A’Dreams MC Bach­e­lor, “Mort­ti“
OPEN EX 1 CAC CHAM­PI­ON 

FI*A’Dreams MC Delilah, “Laila“
KIT­TENS 4–7 months EX 1 NOM
(nom­i­nat­ed for BIS)

Katie For­est Pearl*RU, “Nin­ja“
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
EX 1 CAGCIB
BIS 1 BREED­ING FEMALE

FI*A’Dreams MC Artemiy, “HD“
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
EX 1 CAGCIB

26.1.FI*A’Dreams MC Artemiy
INTER­CHAM­PI­ON EX 1 CAGCIB

Katie For­est Pearl*RU
INTER­CHAM­PI­ON EX 1 CAGCIB
BIS 1 BREED­ING FEMALE 

FI*A’Dreams MC Red Bach­e­lor
CHAM­PI­ON EX 1 CACIB

FI*A’Dreams MC Delilah
KIT­TENS 4–7 months EX 1

Laila 4,5 kk paneelissa
Laila 4,5 kk ensim­mäisessä näyttelyssään
Mort­ti tuore CHAMPION
2 X BIS 1 BREED­ING FEMALE

Dogshows week­end 24.–26.1.2020

Fri­day 24.1. Kau­nas, Lithuania

ADB Dura­cell VET EX 1 VET N‑CAC BOB-VET
LITHUAN­IAN & BALTIC VET­ER­AN CHAMPION

ADB Regent OPEN EX 1 CAC
ADB Caram­ba JUN EX 4
ADB Riva CH EX 1 CAC
ADB Beau­ty CH EX 2

Sat­ur­day 25.1. Kau­nas, Lithuania

ADB Beau­ty CH EX 1 CAC N‑CAC CACIB BOB
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON C.I.B.
KAU­NAS WIN­NER 2020

ADB Dura­cell VET EX 1 N‑VET CAC BOB-VET KAU­NAS VET­ER­AN WIN­NER 2020

ADB Regent OPEN EX 2
ADB Caram­ba JUN EX 3
ADB Riva CH EX 2

Sun­day 26.1. Kau­nas, Lithuania

ADB Dura­cell VET EX 1 VET N‑CAC BOB-VET BIS 3 VETERAN

ADB Riva CH EX 1 CAC R‑CACIB
LITHUAN­IAN & BALTIC CHAMPION

ADB Regent OPEN EX 2 res-CACIB
ADB Caram­ba JUN EX 3

Turku Int 26.1.

ADB Celia JUN EX 2 CQ BF 4
ADB Secret OPEN EX 2 CQ

BOB & BRAND NEW C.I.B. ADB Beauty