Pen­tu­ja / Puppies

Kääpiöpin­seri pentueemme täyt­tävät Suomen Kääpiöpin­ser­it Ry:n pen­tu­väl­i­tyk­sen vaa­timuk­set. Van­hem­mat ovat  ter­veitä silmistään ja polvis­taan sekä näyt­te­lyis­sä korkeasti palkittuja.

Pentueet kas­va­vat nor­maaleis­sa koti­olois­sa ja ne luovute­taan 7 viikkois­es­ta alka­en eläin­lääkärin tarkas­t­a­mi­na, mikrosiru­in tun­nis­tus­merkit­ty­inä, asian­mukaisin ”käyt­töo­hjein” sekä aloi­tus­pakkauksin varustettuina.

Meil­lä ei ole täl­lä het­kel­lä vapai­ta pen­tu­ja! 
Seu­raa­va pentue suun­nit­teil­la syksylle 2021!

Pentue syn­tynyt 19.12.2020

1 black & tan uros + 4 black & tan nart­tua
KAIK­KI PEN­NUT VARATTUJA!

EE, LT, LV & BALT JCH, TLN JW-20, TLN W‑20
SAN­TA JULF POIROT, “Roc­co“
Born 31.5.2019


Sire: 
MUL­TI CH
Slav­jan Solomon San­ta Julf
Dam:
CH 
San­ta Julf Glukoza

 

HEALTHY EYES & KNEES 6/20

FI, EE, LV, LT & BALT CH,
RU, EE, LV, LT & BALT JCH. FI JW-18
A’DREAMS BLACK RIVA
Born 9.10.2017


Sire:
C.I.B. MUL­TI CH
A’dreams Black Jan­co
Dam:
C.I.B. MUL­TI CH
Hen­nes­si for A’dreams Iz Zam­ka Priora

 

HEALTHY EYES & KNEES 5/2020

Pentue syn­tynyt 20.1.2021

2 black & tan urosta + 1 black & tan nart­tu
KAIK­KI PEN­NUT VARATTUJA!

FI, EE, LV, LT & BALT CH, FI JW-12, EE & LV JCH
SEM­PER ANTE ON-LINE WITH A’DREAMS, “Olavi“
Born 18.2.2012

Sire:
C.I.B. MUL­TI CH 
Sem­per Ante High Hope

Dam:
C.I.B. MUL­TI CH
Jok­er Show Ya Vasha Radost

HEALTHY KNEES 
HEALTHY EYES in the age of 8,5 years!

C.I.B., FI, SE, DK, EE, LV, LT, NORD & BALT CH,
NORD JW-17, JW-17, EE & LV JCH,
LT JW-18, OGRE W‑18, BALTIC WIN­NER 2018
A’DREAMS BLACK BABI­NA, “Iina”
Born 23.9.2016

Sire:
C.I.B. MUL­TI CH & W
A’dreams Black Win­ner JR

Dam:
C.I.B., MUL­TI CH & W
Hen­nes­si for A’dreams Iz Zam­ka Priora

HEALTHY EYES & KNEES 4/2020 (2.nd time)