Pen­tu­ja / Puppies

Kääpiöpin­seri pentueemme täyt­tävät Suomen Kääpiöpin­ser­it Ry:n pen­tu­väl­i­tyk­sen vaa­timuk­set. Van­hem­mat ovat  ter­veitä silmistään ja polvis­taan sekä näyt­te­lyis­sä korkeasti palkittuja.

Pentueet kas­va­vat nor­maaleis­sa koti­olois­sa ja ne luovute­taan 7 viikkois­es­ta alka­en eläin­lääkärin tarkas­t­a­mi­na, mikrosiru­in tun­nis­tus­merkit­ty­inä, asian­mukaisin ”käyt­töo­hjein” sekä aloi­tus­pakkauksin varustettuina.

Pentue syn­tynyt 12.2.2023

2 urosta + 1 narttu

KAIK­KI PEN­NUT VARATTUJA!

C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA BALT MVA BY MVA HU MVA RU JMVA LT JMVA LV JMVA HR MVA EE JMVA BALT JMVA LVJV-16 SPLITW-19 

MET­SÄ­TIEN MINI CORO­N­A­DO, “Onni”

Born 25.1.2015

Sire:

MUL­TI CH & W 
Sem­per Ante Kind of Magic

Dam:

C.I.B. MUL­TI CH & W & VW

A’dreams Black Edina

HEALTHY KNEES 
HEALTHY EYES 6/2022 (4.th time)

HIPS A/A
ELBOWS 0/0
SP0, LTV0

HEART ULTRA­SOUND + EKG NOR­MAL (10/2017)

CHAR­AC­TER TEST +146 points & MH

AGI 3

C.I.B., FI, SE, DK, EE, LV, LT, NORD & BALT CH,
NORD JW-17, JW-17, EE & LV JCH,
LT JW-18, OGRE W‑18, BALTIC WIN­NER 2018
A’DREAMS BLACK BABI­NA, “Iina”
Born 23.9.2016

Sire:
C.I.B. MUL­TI CH & W
A’dreams Black Win­ner JR

Dam:
C.I.B., MUL­TI CH & W
Hen­nes­si for A’dreams Iz Zam­ka Priora

 

 

 

HEALTHY EYES & KNEES 2/2022 (3.rd time)

Alus­ta­va pentue­su­un­nitel­ma kesälle 2023

Young male 
A’DREAMS BLACK ALDO, “Aldo”

Sire:

MUL­TI CH 
Sem­per Ante On-line with A’dreams

Dam:
C.I.B. MUL­TI CH
A’dreams Black Babina

HEALTHY EYES & KNEES (12/2022)

SHOWS
2  x BOB-PUPPY 

One show in junior class (Finnish Win­ner-22) EX 2, out of many junior males

FI, EE & DK CH, ESTON­IAN JUNIOR WIN­NER 2018
FINNISH MIN­PIN CLUB’S SPE­CIAL SHOW 2018 BOB-JUN
ESTON­IAN & LAT­VIAN JUNIOR CHAM­PI­ON
OGRE JUNIOR WIN­NER 2018

SLAV­JAN­KA EDERA, “Wera”
Born 25.6.2017
Sire: MUL­TI CH WW-13–14 Slav­jan Win­ner
Dam: Slav­jan­ka Lovely

Breed­er: George Bak­lushin, Russia

HEALTHY EYES & KNEES 
(3. rd time 2/2022)