Maine coon/Kissani

MAINE COON RODUSTA

MAINE COON KISSAMME

OUR MAINE COON CATS

My cats Sep­tem­ber 2020
My pack at home August 2020

My cats at home Decem­ber 2020

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU 
CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Anas­tasi­ja 
INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Genewa Real Love*RU 
CHAM­PI­ON FI*A’Dreams MC Delilah 
Pan­do­ra Real Love*RU

Our newest fam­i­ly­mem­ber Kissy (August 2020)
Ewa & Laila Heinäkuu 2020
Nin­ja Heinäkuu 2020

GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
KATIE FOR­EST PEARL *RU, “Nin­ja”

JALOSTUSKISSA

Isä: IT*Wild Whis­per Ulysse
Emä: Zhoze­fi­na Stars Quality*RU

Syn­tynyt 18.9.2016

MCO d 22, punatab­by naaras

Hienolu­on­teinen, rohkea ja hel­posti käsiteltävä kissa, joka on myös periyt­tänyt ihanan luon­teen­sa jälkeläisilleen.

Suomen Kissali­it­ton Vuo­den 2020 SIITOSNAARAS 2. kat­e­go­ri­as­sa 2
Suomen Rotukissay­hdis­tys Ry:n Vuo­den 2020 SIITOSNAARAS 1. kat­e­go­ri­as­sa 2

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA TER­VE (25.8.2017 , 24.8.2018 ja  11.12.2020)
MUNUAISUL­TRA TER­VE (25.8.2017 ja 1.4.2019)
HCM-DNA N/N
FeLV (KISSALEUKOOSI)
NEGATI­INEN
FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ A
LONKAT oikea 1 vasen 2

CHAM­PI­ON tit­telin jäl­keen:
13.10.2018 Har­to­la CACIB
9.6.2019 Helsin­ki CACIB
15.6.2019 Upp­sala, Swe­den CACIB-INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
16.6.2019 Upp­sala, Swe­den CAGCIB
25.1.2020 Hämeen­lin­na CAGCIB, BIS 1 BREED­ING FEMALE
26.1.2020 Hämeen­lin­na CAGCIB, BIS 1 BREED­ING FEMALE
7.3.2020 Siun­tio CAGCIB
22.8.2020 Tallinn CAGCIB 
23.8.2020 Tallinn CAGCIB NOM GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
3.10.2020 Helsin­ki CACS
4.10.2020 Helsin­ki CACS BIV

Nin­jan vanhemmat

Isä: Wild Whis­per Ulysse (geno­type nn)
Emä: Zhoze­fi­na Stars Quality*RU (geno­type nn)

Gor­ba Heinäkuu 2020

CHAM­PI­ON
FI*A’DREAMS MC ANAS­TAS­SI­JA, ”Gor­ba”

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON Olof Junior Kaprysowo
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl

Syn­tynyt 7.12.2017

MCO f 22, kilpikon­natab­by naaras

Ster­iloitu, ei jalostuskäytössä munuais­rakku­loiden vuoksi.

TER­VEYSTU­LOK­SET

HCM-DNA N/N
FeLV (KISSALEUKOOSI) NEGATI­INEN
FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ A
LONKAT — NOR­MAALIT
SYDÄNUL­TA-NOR­MAALI
MUNUAISUL­TRA-POS

Näyt­te­lyt:
Asko­la 29.9.2018 EX 1 (nuoret)
Asko­la 30.9.2018 EX 1 (nuoret)
Hämeen­lin­na 26.1.2019 EX 1 CAC
Siun­tio 3.3.2019 EX 1 CAC
Helsin­ki 16.3.2019 EX 1 CAC CHAMPION

Gor­ban isä SUPREME CHAM­PI­ON Olof Junior Kaprysowo*PL

Ewa Heinäkuu 2020

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
Gene­va Real Love*RU, ” Ewa”

MCO fs 22, hopeak­ilpikon­natab­by naaras
Synt 18.11.2018

Isä: CH Hon­ey­Dev­il Ice Bear
Emä: Coon’s House of Blue Mist Wild Chateau de Lacquy

Breed­er Julia Vasilue­va, Russia

NÄYT­TE­LYT

15.6.2019 Upp­sala, Swe­den Kit­tens 4–7 months EX 1 NOM
16.6.2019 Upp­sala, Swe­den Kit­tens 4–7 months EX 1
20.7.2019 Hämeen­lin­na Kit­tens 7–10 months EX 1 BIV
14.9.2019 Ver­mo Kit­tens 7–10 months EX 1 BIV tot NOM
15.9.2019 Ver­mo Kit­tens 7–10 months EX 1 BIV tot
13.10.2019 Har­to­la Open EX 1 CAC BIV tot
13.10.2019 Har­to­la Open EX 1 CAC BIV tot
9.11.2019 Asko­la Open EX 1 CAC NOM CHAM­PI­ON
10.11.2019 Asko­la Cham­pi­on EX 1 CACIB 
22.8.2020 Tallinn EX 1 CACIB
23.8.2020 Tallinn EX 1 CACIB INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
5.9.2020 Karkki­la EX 1 CAGCIB
5.9.2020 Karkki­la EX 1 CAGCIB

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  (29.11.2019)
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI (29.11.2019) 

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  NOR­MAALIT (vasen & oikea)

Ewan isä: CH Hon­ey­Dev­il Ice Bear

Ewan emä: Coon’s House of Blue Mist Wild Chateau de Lacquy

CHAM­PI­ON
Mahti­tas­sun Mikäet­tei?, “Elma”

Isä: CH Dion Tallin Per­la Annaru*PL
Emä: GIC Mahti­tas­sun EteväEmäntä

Syn­tynyt 19.3.2018

MCO a 09, sini-valkea naaras

Kas­vat­ta­ja Kat­ja Sarka­ma, Pornainen

Nykyään ster­iloitu lem­mikkikissa jok asuu van­hempi­eni luona Kou­volas­sa

C‑PENTUEEMME EMÄ 

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA TER­VE (29.3.2019)
MUNUAISUL­TRA TER­VE (29.3.2019)
HCM-DNA N/N
FeLV (KISSALEUKOOSI) Neg
FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) Neg
VERIRYH­MÄ A
LONKAT 0/0 (ter­veet)

NÄYT­TE­LYT

26.1.2019 Hämeen­lin­na EX 1 CAC
27.1.2019 Hämeen­lin­na EX 1 CAC
3.3.2019 Siun­tio EX 1 CAC CHAMPION

CHAM­PI­ON
Oth­el­lo de la Fierté du Maine

Isä: Joe des Coons de Vir­gan
Emä: Nefer­ti­ti du Doll Maine blue
Born 15.6.2018
MCO as 22, Sini-hopea tab­by uros

Breed­er Geral­dine Hubert, France
Own­ers Mar­ket­ta & Pekka Mal­lat, Kat­ja Sarka­ma ja Mar­ja-Leena Kurvi­nen
Asuu Mar­ke­tan ja Pekan luona Nokialla

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄNUL­TRA — NOR­MAALI
MUNUAISUL­TRA ‑NOR­MAALI
HCM-DNA N/N
FeLV (KISSALEUKOOSI) NEGATI­INEN
FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) NEGATI­IVI­NEN
VERIRYH­MÄ A
LONKAT — 1/1

NÄYT­TE­LYT

Har­to­la 27.4. 2019 EX 1 CAC

Hämeen­lin­na 20.7.2019 EX 1 CAC

Ver­mo 14.7.2019
EX 1 CAC CHAMPION

Ver­mo 15.7.2019
EX 1 CAGCIB

Elokuu 2020
Elokuu 2020

Oth­el­lon isä
Joe des Coons de Virgan

Oth­el­lon emä
Nefer­ti­ti du Doll Maine blue (kuvas­sa Oth­el­lon kanssa)

Mort­ti vajaa 7 kk

INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
FI*A’DREAMS MC RED BACH­E­LOR, “Mort­ti”

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON Most­ly­cats Mr Milky­way
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Syn­tynyt 3.2.2019

MCO ds 22, puna­ho­peatab­by uros

Asuu sijoi­tuskodis­sa Helsingissä

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  (27.3.2020)
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI (27.3.2020) 

HCM geen­itesti  N/N 

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  oikea 0/vasen 1

NÄYT­TE­LYT:
Ver­mo 9.6.2019 Kit­tens 4–7 months EX 1 BIV 
Hämeen­lin­na 20.7.2019 Kit­tens 4–7 months EX 1 BIV TOT
Hämeen­lin­na 21.7.2019 Kit­tens 4–7 months EX 1 
Vihti 31.8.2019 Kit­tens 4–7 months EX 1 BIV NOM
Vihti 31.8.2019 Kit­tens 4–7 months EX 1 BIV
Asko­la 10.11.2019 Kit­tens 7–10 months EX 1 BIV tot
Jokela 28.12.2019 Open EX 1 CAC BIV tot NOM BIS 
Jokela 29.12.2019 Open EX 1 CAC
Hämeen­lin­na 25.1.2020 Open EX 1 CAC CHAM­PI­ON
Hämeen­lin­na 26.1.2020 CHAM­PI­ON EX 1 CACIB
Siun­tio 7.3.2020 CHAM­PI­ON EX 1 CACIB
Tallinn 22.8.2020 EX 1 CACIB INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON
Tallinn 23.8.2020 EX 1 CAGCIB

In Hämeen­lin­na 20.7.2019 Mort­ti 4,5 months

Jokela 28.12.2019 BEST IN SHOW
Laila Heinäkuu 2020 (10 kk)

CHAM­PI­ON
FI*A’DREAMS MC DELILAH, “Laila”

Isä: SUPREME CHAM­PI­ON Most­ly­cats Mr Milky­way
Emä: GRAND INTER­NA­TION­AL CHAM­PI­ON Katie For­est Pearl*RU

Syn­tynyt 11.9.2019

MCO ds 22, puna­ho­peatab­by naaras

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  (11.9.2020)
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI (11.9.2020) 

HCM geen­itesti  N/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

VERIRYH­MÄ A

LONKAT 1/2

NÄYT­TE­LYT

Hämeen­lin­na 25.1.2020 KIT­TENS 4–7 kk EX 1 NOM
Hämeen­lin­na 26.1.2020 KIT­TENS 4–7 kk EX 1
Tallinn 22.8.20 EX 1 CAC
Tallinn 23.8.20 EX 1 CAC
Karkki­la 5.9.20 EX 1 CAC BIV CHAM­PI­ON
Karkki­la 5.9.20 EX 1 CACIB
Ver­mo 4.10.20 EX 1 CACIB

Laila 1 v
Laila 4,5 kk paneelissa 
Laila 4,5 kk ensim­mäisessä näyttelyssään
Laila 4 kk
Laila 4 kk
Laila 4 kk
Laila 4 kk
Laila 3 kk
Laila 3,5 kk
Laila 2 kk
Laila 2 kk
Kissy 7 kk

REAL LOVE PANDORA*RU, “Kissy”

Isä: RU*Coon’s House Roman
Emä: Indi­go Real Love*RU

Syn­tynyt 25.12.2019

MCO as, sin­isavu naaras

TER­VEYSTU­LOK­SET

SYDÄN ULTRA NOR­MAALI  (15.1.2021)
MUNUAISUL­TRA NOR­MAALI (15.1.2021) 

HCM geen­itesti  HCM/N

FeLV (KISSALEUKOOSI) negatiivinen

FIV (KISSAN IMMUU­NIKA­TO) negatiivinen

SMA (perin­nölli­nen spinaa­li­nen lihasatrofia) N/N

VERIRYH­MÄ A

LONKAT  2–2

7 kk
7 kk
7 kk
5 kk
6 kk

Kissyn van­hem­mat

Isä: Coons Hose Roman MCO ns 22
Emä: Indi­go Real Love*RU MCO as 22

IN MEMO­RI­AM


INTER­NA­TION­AL PRE­MIER FI*MAHTITASSUN HÄM­MIN­KI, “Viivi”

Isä: CH Dion Tallinn Per­la Annaru*PL
Emä: FI*Mahtitassun Cauhu

syn­tynyt 28.3.2016 kuol­lut 19.2.2019 LYMFOOMA

MCO ns 22, hopeatab­by naaras STERILOITU

INT PRE­MIO­R­i­na näyt­te­ly­istä:
13.10. Har­to­la EX 1 CAGPIB
14.10. Har­to­la EX 1 CAGPIB

Gal­le­ria